Floww Health Technology info voor artsen en therapeuten

Floww Artsen en Therapeuten Netwerk

Floww Health Technology heeft als missie een bijdrage leveren aan dat mensen zich beter voelen in een draadloze wereld. Door bewustwording op gang te brengen middels voorlichting kunnen gezondheidsklachten voorkomen worden. Maar voor mensen die daadwerkelijk last hebbenvan straling is dat niet (meer) voldoende. Een arts of therapeut die bekend is met stralingsgerelateerde gezondheidsklachten is een essentiële schakel in de weg naar herstel. Floww bouwt daarom aan een netwerk van stralingsdeskundigen. Er zijn twee groepen stralingsdeskundigen: de eerste groep zijn artsen en therapeuten, de tweede groep zijn bouwbiologen en andere professionals die gezond wonen/werken op de voorgrond plaatsen.

Waarom is een netwerk van stralingsdeskundige artsen/therapeuten nodig?

In deze tijd neemt de hoeveelheid straling waaraan wij dagelijks blootgesteld worden toe evenals het aantal mensen dat melding maakt van gezondheidsklachten door straling. Er zijn veel artsen en therapeuten die gezondheidsproblematiek door straling (nog) niet op de radar hebben staan. Het daadwerkelijke aantal mensen dat last heeft van straling ligt daarom mogelijk hoger. Ook is de verwachting dat het aantal mensen met stralingsgerelateerde klachten in de nabije toekomst zal stijgen. Veel patiënten lijken therapieresistent te zijn en straling is vaak een missing link.

Naar wie is Floww Health Technology op zoek?

Floww heeft jarenlange ervaring met mensen die last hebben van straling. Ze wil bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg op het gebied van straling en gezondheid door het delen van kennis en ervaringen binnen het netwerk. Ook kan zij mensen met stralingsgerelateerde klachten koppelen aan behandelaars die bekend zijn met diagnostiek en behandeling van stralingsgerelateerde klachten.
Floww is op zoek naar artsen en/of therapeuten:

 • Met kennis van mogelijke gevolgen van straling op de gezondheid
 • Die in het bezit te zijn van apparatuur om mate van stralingsbelasting te meten
 • Met een professionele behandelruimte
 • Als therapeut aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie
 • Na het volgen van onze opleiding kun je worden toegevoegd aan onze lijst

Daarnaast zijn bij Floww International in Nuland praktijkruimtes beschikbaar voor artsen die interesse hebben in onderzoek naar mensen die (over)gevoelig zijn voor straling. Voor meer informatie hierover, neem contact met ons op via info@floww.com

Wat kun je van Floww verwachten

 • Stimulering van uitwisseling van kennis en ervaring bij diagnostiek en behandeling van
  stralingsgerelateerde klachten, onder andere door het ten minste jaarlijks organiseren van
  bijeenkomsten/symposia
 • Een vermelding op onze website. Hierop zullen alle stralingsdeskundige artsen en
  therapeuten via onze website zichtbaar zijn voor alle geïnteresseerden
 • Het kosteloos doorverwijzen van mensen met klachten naar de bij ons netwerk aangesloten
  stralingsdeskundige artsen of therapeuten

Opleiding Floww Stralingstherapeut

Floww International heeft de opleiding tot Floww Stralingstherapeut opgezet voor artsen en geregistreerde therapeuten. Bij interesse of  voor meer informatie, ga naar Floww Opleidingen

Comments are closed.