Bewust omgaan met straling op werk steeds belangrijker

 

Kantoor en straling

Het aantal mensen met een chronische ziekte in Nederland neemt de komende jaren verder toe: van 5,3 miljoen in 2011, naar 7 miljoen in 2030. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil chronisch zieken aan het werk houden en wijst erop dat veel van hen momenteel gewoon aan het werk zijn, en dat het goed met hen gaat. ”Maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen uitvallen, want weer aan het werk komen met een chronische ziekte blijkt niet altijd gemakkelijk.”

Voor elektrogevoelige medewerkers is bewust omgaan met straling op de werkvoer essentieel. Het is belangrijk te weten hoeveel straling er op de werkplek is, hoe blootstelling daaraan te verminderen en er bewust mee om te gaan.

Ben jij elektrogevoelig? Attendeer je werkgever dan eens op de Flowwdiensten voor bedrijven.

 

Bron

Comments are closed.