Over Floww Health Technology

Floww Health Technology

“Positive Energy for People & Planet”

Deze website is een initiatief van Floww Health Technology (afgekort Floww®), in 2007 opgericht door voormalig fiscalist en universitair docent Marc Schechtl. Marc heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om last van straling te hebben. In 2003 moest hij vanwege stralingsgerelateerde gezondheidsklachten noodgedwongen stoppen met werken en verhuizen naar een tent (Lees meer hierover in dit interview). In deze tijd ontmoette hij Jim Wagenaar, de uitvinder van Floww Health Technology. Jim Wagenaar bestudeerde  al sinds 1969 de effecten van zowel natuurlijke als technische straling op mens, dier en natuur. Vanuit zijn eigen jarenlange veldonderzoek en hypothesen heeft hij  Floww Health Technology ontwikkeld. Marc werd één van de proefpersonen voor het prototype wat nu de personalFloww® heet. Voor Marc betekende dit een doorbraak: hij knapte eindelijk op.

Na zijn herstel richtte Marc in 2007 Floww International op. De missie is een maatschappelijke bijdrage leveren aan bewustwording over straling én om middels Floww® Health Technology oplossingen te bieden; oplossingen om je beter te voelen in een draadloze omgeving. 

missie loww

De visie van Floww

De visie van Floww is dat het terugdraaien van de huidige technologische vooruitgang niet mogelijk én niet wenselijk. We hebben tenslotte ook veel gemak en plezier van bijvoorbeeld onze mobiele telefoon en draadloos internet. Wel is het essentieel om bewust om te gaan met straling. We leven in een wereld waarin draadloze technologie in een rap tempo in bijna elk gebied van ons leven ingevoerd en toegepast gaat worden, van mobiel bellen tot het slimme rompertje en zichzelf besturende auto’s in de nabije toekomst. En dat terwijl de langetermijneffecten van deze technologie op mens, dier en natuur nog niet bekend zijn. Door middel van het geven van voorlichting én het bieden van oplossingen  wil Floww bijdragen aan dat mensen zich beter voelen in een draadloze wereld; hiertoe is Floww Health Technology ontworpen. Door Floww Health Technology wordt elektromagnetische straling omgezet in natuurlijke, lichaamseigen frequenties die van nature aanwezig zijn in mens, dier en natuur. Dit wordt het  ‘Floww® Veld’ genoemd.

visie floww

Last van straling?

Als je last hebt van straling adviseert Floww om blootstelling aan elektromagnetische velden waar mogelijk te verminderen en vermijden en om Floww Health Technology te gebruiken. Uit onderzoek van Soffos (www.soffos.eu)  is gebleken dat gebruikers van Flowwproducten positieve effecten ervaren. Floww laat haar producten wetenschappelijk onderzoeken en testen om de werking ervan te blijven optimaliseren. Dit is nodig om we leven in een qua straling betreft steeds veranderende omgeving. Floww® Health Technology is echter geen geneesmiddel: raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.

Vanuit jarenlange ervaring en Marc’s persoonlijke ervaring met stralingsgerelateerde gezondheidsklachten, is de visie van Floww dat als mensen last hebben van straling, goede (medische) begeleiding essentieel is. Floww heeft daarom jarenlang geïnvesteerd in het voorlichten en trainen van artsen en therapeuten en heeft ook een paar zeer deskundige Floww-consultants tot haar beschikking.

kenniservaring

Ga voor meer  informatie over Floww International, producten of het laatste nieuws op het gebied van straling, naar onze website www.floww.com

Disclaimer:

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De geboden informatieformatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling van een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid. Floww aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

Hyperlinks:

De op deze website opgenomen hyperlinks of verwijzingen naar andere websites, zijn opgenomen ter informatie. Floww geeft geen enkele garantie of aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites..

 

Comments are closed.