Floww nieuws - Ik heb last van straling

Een dagje offline bij Festival de Beschaving

offlinev12

Offline is in. Onlangs zond de VPRO de Tegenlicht documentaire Offline als Luxe uit. Hierin kwam naar voren dat steeds meer mensen behoefte hebben om de almaar groeiende informatiestroom te ontvluchten. Festival de Beschaving haakt op deze offline-trend in. Onder het mom ‘een dag in de wolken met je telefoon op vliegtuigstand’  organiseert ze  2 juli a.s. een offline dag in de Botanische tuinen te Utrecht.

Waarom zou je offline gaan tijdens Festival de Beschaving?

 • Je ziet de wereld niet meer door een camera en ervaart het festival zo intens mogelijk
 • Je krijgt op vertoon van je afgeplakte telefoon toegang tot de exclusieve offline area vol creatieve programmering
 • Je draagt bij aan een van de eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoeken naar smartphoneverslaving
 • Je bent omringd door leuke mensen en er is voldoende afleiding om je heen
 • Sociale experimenten zijn leuk/gek/spannend/verslavend

http://www.debeschaving.nl/ga-offline

 

Wifi op vakantiebestemming bijna net zo belangrijk als schoon sanitair

 

wifi op vakantiebestemming

Wifi op de vakantiebestemming: voor de meeste vakantiegangers een absolute must. In de uitzending van Hallo Nederland van 18 april jl was te zien hoe speciale campinginstructeurs van de ANWB  campings in heel Europa onderzoeken op kwaliteit en kampeergenot. De inspecteurs meten daarbij ook de sterkte van het wifi signaal op de camping. “De vraag naar goed werkende wifi wordt steeds groter en is ondertussen bijna nét zo belangrijk als schoon sanitair”, aldus een campinginstructeur.

Geen wifi

Het aantal vakantiebestemmingen dat het ontbreken van wifi als unique selling point gebruikt neemt eveneens toe. De website Hotels Ohne WLAN biedt een overzicht van alle hotels wereldwijd die wifi-vrije accommodatie aanbieden. Opmerkelijk is dat dit met name luxe hotels zijn in het duurdere segment. Wie op zoek is naar een betaalbare wifi-vrije vakantiebestemming in Europa kan terecht op de Nederlandse website  www.wifivrij.nl 

 

 

Duitse overheid waarschuwt voor gezondheidsrisico’s mobiel bellen

Beispielfotos Strahlung Handy; Mikrowelle

Onlangs stelde de Duitse overheidsinstantie ‘Bundesamt für Strahlenschutz’ dat er onzekerheden zijn over de mogelijke gezondheidsrisico’s van langdurig mobiel telefoongebruik. Om deze risico’s te reduceren publiceerde ze een gedetailleerde lijst met aanbevelingen om de stralingsbelasting te reduceren. Deze tips luiden:

 • Bel zoveel mogelijk met een bedrade telefoon in plaats van een mobiele telefoon
 • Houd de gesprekken met de mobiele telefoon zo kort mogelijk
 • Gebruik de mobiele telefoon zo min mogelijk bij slecht bereik, bijvoorbeeld in de auto. Hoe slechter de verbinding, hoe harder de mobiele telefoon moet zenden om verbinding te kunnen maken. Hierdoor stijgt de stralingsintensiteit.
 • Kies een mobiele telefoon met een zo laag mogelijke SAR-waarde ( SAR-Lijst)
 • Gebruik een headset. Hoe groter de afstand tot de antenne, hoe minder straling.
 • Tekstberichten hebben de voorkeur boven mobiel bellen.

In 2007 adviseerde de Duitse overheid al op werk en thuis bedrade verbindingen te gebruiken ipv Wifi

 

 

 

Italiaanse kinderartsen: verbied mobiel onder tien jaar

Kinderen mobiele telefoon Floww Italiaanse kinderartsen riepen onlangs op om mobiele telefoons voor kinderen onder de 10 jaar te verbieden. Volgens hen kunnen mobiele telefoons leiden tot concentratie- en geheugenproblemen, slaapstoornissen en agressie vermeerderen. Daarnaast wordt gebruik van mobiele telefoons in verband gebracht met gedragsproblemen: het zou anti-sociaal gedrag stimuleren en kan kinderen verhinderen een stabiele relatie op te bouwen met de mensen om hen heen.

Als de Italiaanse artsen gehoor vinden, is Italië niet het eerste land dat maatregelen neemt. In Frankrijk mag sinds 2015 geen reclame worden gemaakt voor mobiele telefoons gericht op jongeren. En in België is sinds 2014 de verkoop van mobieltjes speciaal ontworpen voor kinderen jonger dan 7 jaar verboden. Een verbod voor mobiele telefoons onder de tien jaar zou de verst gaande maatregel in Europa zijn hieromtrent.  Het is wel in lijn met het advies van de Raad van Europa. In 2011 nam de Raad een resolutie aan om kinderen en jongeren te beschermen tegen mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling van o.a. mobiele telefoons.

Bron

App toont stralingsarme plekken op aarde

 

App stralingsarme plekken

Ben je gevoelig voor straling en ben je op zoek naar stralingsarme plekken?  Waar je géén mobiele ontvangst hebt? En waar je niet te maken hebt met digitale netwerken?  In mei 2016 komt de  White Spots-app op de markt, die deze plaatsen wereldwijd in beeld brengt.

Bij de release van de App hoort een documentaire die op 8 mei a.s. te zien zal zijn bij VPRO Tegenlicht. Daarin reist documentairemaker Bregtje van der Haak met deze app langs mensen die geen zin hebben om constant online te zijn, zzoals de Amish-gemeenschap. De documentaire laat enkele wetenschappers aan het woord en laat voorbeelden zien van campagnes om offline te gaan.

Bron

Bewust omgaan met straling op werk steeds belangrijker

 

Kantoor en straling

Het aantal mensen met een chronische ziekte in Nederland neemt de komende jaren verder toe: van 5,3 miljoen in 2011, naar 7 miljoen in 2030. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil chronisch zieken aan het werk houden en wijst erop dat veel van hen momenteel gewoon aan het werk zijn, en dat het goed met hen gaat. ”Maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen uitvallen, want weer aan het werk komen met een chronische ziekte blijkt niet altijd gemakkelijk.”

Voor elektrogevoelige medewerkers is bewust omgaan met straling op de werkvoer essentieel. Het is belangrijk te weten hoeveel straling er op de werkplek is, hoe blootstelling daaraan te verminderen en er bewust mee om te gaan.

Ben jij elektrogevoelig? Attendeer je werkgever dan eens op de Flowwdiensten voor bedrijven.

 

Bron

Straling kan trigger zijn voor neuropatische pijn

labo-rats

Onderzoekers van de Universiteit van Dallas hebben een verband gevonden tussen elektromagnetische straling en neuropatische pijn.

De wetenschappers onderzochten of ontstoken zenuwbundels, die vaak ontstaan na letsel zoals een amputatie, gevoeligheid voor straling kunnen veroorzaken.  Ze kwamen tot deze aanname doordat patiënten na een amputatie regelmatig melding maken van neuropatische pijnen in de buurt van hoogspanningslijnen of andere elektronische apparaten die straling uitzenden, zoals de mobiele telefoon.

Er werd onderzoek verricht op een groep ratten. Eén groep kreeg een zenuwletsel waarmee een amputatie werd nagebootst. De controlegroep kreeg een namaakbehandeling.  De ratten werden 8 weken wekelijks 10 minuten blootgesteld aan een dosis straling vergelijkbaar met de straling afkomstig van een zendmast voor mobiele telefonie op 39 meter afstand van een mast.

Van de groep met zenuwletsel begon 88 procent van de ratten na vier weken te reageren met een pijnreactie. In de andere groep reageerde maar één dier eenmalig met een pijnreactie.

Met dit onderzoek is voor het eerst bewijs geleverd dat straling een trigger kan zijn voor neuropatische pijn. En dat mensen dus inderdaad neuropatische pijn kunnen ervaren als ze in de buurt komen van hoogspanningsmasten en apparaten die elektromagnetische straling uitzenden zoals mobiele telefoons en routers.

Het onderzoek is in januari 2016 gepubliceerd.

Bronnen:

 

Plos.org

Leefbewust 

Eurekalert

Klachten door elektromagnetische straling medisch vast te stellen

professor Belpomme

Bij mensen die gezondheidklachten krijgen door elektromagnetische straling  is objectief medisch vast te stellen waardoor hun klachten worden veroorzaakt en hoe ze behandeld kunnen worden. De internationaal erkende Franse oncoloog Professor Dr. Dominique Belpomme heeft daarvoor een diagnose en behandelmethode ontwikkeld. De behandelmethode die Belpomme voorstaat lijkt op die bij auto-immuunziektes. Het bestaat uit herstel van de bloedvoorziening naar de hersenen, het verhogen van gehaltes vitamine, antihistamine en antioxidanten en bewust omgaan met straling.

Lees hier het volledige onderzoek

Franse artsen: “Erken EHS als ziektebeeld.”

woman having headache with hands on temple. Copy space

In februari vond in het Frans parlement een colloquium plaats over elektrohypersensitiviteit (EHS). Vijftig artsen en gezondheidsspecialisten riepen de Franse overheid op om elektrogevoeligheid te erkennen als ziektebeeld. De Franse Gezondheidsraad heeft besloten in de herfst een rapport te publiceren over elektrogevoeligheid.

Bron

Wetenschappelijk onderzoek legt link tussen straling zendmasten en diabetes

 

middelbare scholieren mobiel

De Universiteit van Saudi-Arabië heeft de primeur: een wetenschappelijke publicatie over de relatie tussen straling van zendmasten voor mobiele telefonie en een verhoogd risico op type 2 diabetes mellitus.

Het onderzoek werd verricht onder 159 gezonde middelbare scholieren van 12-17 jaar. Ze waren afkomstig van twee verschillende middelbare scholen en hadden hetzelfde geslacht (mannelijk), nationaliteit en sociaal-culturele achtergrond.  Beiden scholen bevonden zich binnen een straal van 200 meter van een zendmast voor mobiele telefonie. De scholieren werden 5 dagen in de week, 6 uur per dag aan de straling daarvan blootgesteld. De hoogte van de stralingsniveau’s in de schoolgebouwen verschilde: in de ene school werden significant hogere stralingsniveau’s gemeten dan in de andere school. De bloedwaarden van beiden scholieren werden vergeleken: de bloedwaarden geassocieerd met een verhoogde kans op type 2 diabetes mellitus waren significant hoger bij de scholieren die waren blootgesteld aan hogere stralingsniveau’s.

De stijging van het aantal diabetes-patiënten neemt ook in Nederland epidemische vormen aan. Het aantal mensen met diabetes is tussen 2000 en 2011 met ruim de helft gestegen. Diabetes is ondertussen de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Naar schatting 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes en daar komen er elke week 1000 bij.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het  International Journal of Environmental Research and Public Health  en zijn gratis ter beschikking gesteld ( Lees meer ).

Bron: International Business Times