Opleiding Stralingsdeskundige

Floww Opleiding Stralingsdeskundige Module 1 en Module 2

De impact van straling

Volgens vele onderzoeken en autoriteiten zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Raad van Europa kan straling van draadloos internet of mobiele telefoons een grotere impact hebben op de levens van mensen dan men gemiddeld denkt of weet van heeft. Er zijn daarentegen ook mogelijkheden om zijn of haar gezondheid te behouden in een omgeving met straling.

Het doel van de opleiding Stralingsdeskundige bij Floww is kennis te delen hoe de kwaliteit van leven van mens, dier, natuur en milieu te verbeteren is in een stralingsomgeving.

Waarom:

 • Omdat steeds meer cliënten zich bewust worden van de invloed van straling en om een oplossing vragen.
 • Om het resultaat van uw eigen therapie te vergroten (ook bij therapieresistentie).Om een bijdrage te leveren aan het behoud van de natuurlijke energie van het menselijk systeem in een stralingsomgeving.

Hoe: Door kennis, wetenschappelijke onderzoeken en ervaringen te delen over straling en theoretische en praktische achtergrondprincipes hoe je gezond kunt leven met de straling

Wat: Floww Health Technology zet EM straling om in biologische frequenties die van nature aanwezig zijn in de mens, dier en natuur. Biologische frequenties laten cellen optimaal functioneren. Klik hier voor een samenvatting van hoe Floww werkt.

Doelgroep: artsen, therapeuten, stresscounsellers, (kinder) coaches, trainers en andere gezondheidsprofessionals

Opleidingsniveau:
HBO werk,- en denkniveau

Certificering:Na afloop van elke module ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie:
Module 1 is geaccrediteerd door de : KTNO, BATC, VBAG, LVNG
Module 2 (in behandeling) 

Kennisinvestering:
Module 1: € 129,-  ex BTW
Module 2: € 129,-  ex BTW.

Lesdata

Stralingsdeskundige module 1:

3 april 2015
15 mei 2015
10 juli 2015
18 september 2015
27 november 2015

Stralingsdeskundige module 2

27 februari 2015
26 juni 2015
30 oktober 2015
11 december 2015

Leslokatie: Floww Health Technologie, Rijksweg-Zuid 16, 5391 LN  Nuland
Lestijden: 9.30 uur – 17.30 uur
Aanmelden: Voor deelname aan een van de cursusdagen kunt u een email sturen aan info@floww.com met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Floww flyer opleidingen 2015

U kunt uw deelname ook telefonisch aanmelden bij Madeleine Kok, coördinator opleidingen Floww Health Technology, telefoon 073 -3030480

Inhoud module 1

Alles heeft een trilling, een eigen frequentie. Trillingen kunnen elkaar beïnvloeden, zowel versterken als verzwakken. Dit wordt nader bekeken en gepoogd om een bijdrage te leveren aan (deel van) een verklaring hoe straling mogelijk effect kan hebben op mensen.

De volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe zou straling invloed kunnen hebben op gezondheid?
 • Wat is de invloed op gezondheid en welzijn van mijn cliënten volgens wetenschappelijke onderzoeken en autoriteiten?
 • Wat is de achtergrond van de werking van Floww Health Technology?
 • Hoe kan Floww Health Technology worden ingezet in de praktijk?
 • Mogelijke verhoging effectiviteit bestaande therapieën en medicijnen en overige gezondheidsconcepten.

Na module 1 heeft de deelnemer kennis van:

 • Achtergrond van een mogelijke impact van straling op gezondheid.
 • De invloed van straling volgens onderzoeken en autoriteiten.
 • Hoe beoordeeld kan worden of een client gevoelig is voor straling.
 • Het werkingsprincipe van en onderzoeken naar Floww Health Technology.
 • De wijze waarop clienten hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren in stralingsomgevingen.

Inhoud module 2

Module 2 is een verdieping en logisch gevolg op Module 1. De wijze waarop biologische frequenties een positieve invloed kunnen hebben wordt uitgediept. Maar ook wordt een verdieping gegeven in de technische werking van Floww Health Technologie.

Vermelde verdieping vindt plaats aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Het karakter van natuurlijke straling
 • Het karakter van technische straling
 • Invloed biologische frequenties volgens bestaande wetenschappelijke inzichten (Ludwig, Adey, Schumann).

Na module 2 is de deelnemer in staat om:

 • De technische en biologische werking van Floww Health Technology op een professioneel niveau uit te leggen
 • Helder en duidelijk het gesprek met uw cliënten kunnen aangaan over straling en de effecten.
 • Uw cliënten beter helpen met een integrale oplossing voor straling door het geven van een integrale uitleg .

Achtergrond

Straling van mobiele telefonie, zendmasten, draadloos internet is een mondiaal probleem. Nu actueler dan ooit. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent dat straling mogelijk kanker veroorzaakt. De Europese Raad adviseert geen draadloos internet (WIFI, WLAN) te gebruiken op scholen en om stralingsbronnen te verminderen.

In Nederland heeft het ministerie van economische zaken besloten om 500 miljoen te reserveren om woningen op te kopen onder hoogspanningsleidingen.

Voor achtergrond biologische werkingsprincipe klik hier voor het artikel van drs. Westerman, arts
Voor achtergrond van het technische werkingsprincipe Klik hier voor het rapport van prof. ing. Mayr.

De mogelijke invloed van straling is nu actueler dan ooit. Dat blijkt uit de onderstaande nieuwsfeiten:

Het gebruik van mobiel internet is vooral onder jongeren van 12 tot 25 jaar sterk toegenomen. In 2012 gaat 86 procent van deze leeftijdsgroep regelmatig mobiel online. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/jongeren/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-060-pb.htm

 • Raad van Europa ziet groot risico door gebruik mobiele telefoons en draadloze computers en pleit daarom voor een verbod op scholen (Bron: Council of Europe, Document No. 12608, 6 mei 2011)
 • Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO); De WHO waarschuwt voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van mobiel bellen (Bron: International Agency for Research on Cancer, WHO Press Release No. 208, 31 mei 2011)
  • In België heeft de minister van volksgezondheid, Laurette Onkelix, in 2013 een verbod ingesteld op gsm-reclame voor jongeren onder de 13 én een verkoopverbod op gsm’s specifiek bedoeld voor kinderen onder de 7 jaar. De NOS heeft hier melding van gemaakt in het 8 uur journaal.
  • In Nederland heeft het ministerie van economische zaken besloten om 500 miljoen te reserveren om woningen op te kopen onder hoogspanningsleidingen.
  • Medisch Appèl Stralingsrisico’s van artsen 2009; verminder blootstelling aan electromagnetische velden
  • Volgens steeds meer behandelaars is straling de ‘missing link’ bij therapieblokkades

Comments are closed.