Straling kan trigger zijn voor neuropatische pijn

labo-rats

Onderzoekers van de Universiteit van Dallas hebben een verband gevonden tussen elektromagnetische straling en neuropatische pijn.

De wetenschappers onderzochten of ontstoken zenuwbundels, die vaak ontstaan na letsel zoals een amputatie, gevoeligheid voor straling kunnen veroorzaken.  Ze kwamen tot deze aanname doordat patiënten na een amputatie regelmatig melding maken van neuropatische pijnen in de buurt van hoogspanningslijnen of andere elektronische apparaten die straling uitzenden, zoals de mobiele telefoon.

Er werd onderzoek verricht op een groep ratten. Eén groep kreeg een zenuwletsel waarmee een amputatie werd nagebootst. De controlegroep kreeg een namaakbehandeling.  De ratten werden 8 weken wekelijks 10 minuten blootgesteld aan een dosis straling vergelijkbaar met de straling afkomstig van een zendmast voor mobiele telefonie op 39 meter afstand van een mast.

Van de groep met zenuwletsel begon 88 procent van de ratten na vier weken te reageren met een pijnreactie. In de andere groep reageerde maar één dier eenmalig met een pijnreactie.

Met dit onderzoek is voor het eerst bewijs geleverd dat straling een trigger kan zijn voor neuropatische pijn. En dat mensen dus inderdaad neuropatische pijn kunnen ervaren als ze in de buurt komen van hoogspanningsmasten en apparaten die elektromagnetische straling uitzenden zoals mobiele telefoons en routers.

Het onderzoek is in januari 2016 gepubliceerd.

Bronnen:

 

Plos.org

Leefbewust 

Eurekalert

Comments are closed.