Geopatische straling

Geopatische straling

Op deze website gaat het  over het algemeen over technische, door de mens gecreëerde,  elektromagnetische straling. Er is echter ook natuurlijke straling afkomstig van de aarde, de zgn. geopatische straling. Straling uit de aarde is normaal, net zoals er kosmische straling uit het heelal komt. Het is een bestaansvoorwaarde, noodzakelijk om in te leven, en het is meetbaar. Wetenschappelijk gezien zijn er maar een beperkt aantal erkende krachten. De zwaartekracht is hiervan het meest bekende voorbeeld. Een andere erkende kracht is die van electromagnetische velden. Zonder deze krachten zou het leven op aarde zoals het nu is niet kunnen bestaan of hebben kunnen ontstaan op deze manier. Het is daarnaast een feit dat een mens een electromagnetisch wezen is, aangezien bijvoorbeeld de hersenen en het hart van de mens een electromagnetisch veld genereren dat te meten is via EEG en ECG. Het kan daarom als vergelijking gesteld worden dat electromagnetische velden in feite het water zijn waarin wij mensen ‘ zwemmen’ en waarmee wij interacteren.

Er zijn echter opvallende zones waar de straling van de aarde wezenlijk sterker of zwakker is , meetbaar afwijkt van de normale waarden. Mensen geven op die plaatsen aan dat ze er last van kunnen hebben.  Als je last hebt van straling is het belangrijk om de herkomst van je klachten goed te onderzoeken. Geopatische straling kan een bijdrage leveren aan het ontstaan van stralingsklachten. Een stralingsbioloog kan na meting precies vertellen hoe de situatie bij jou thuis is en met praktische oplossingen komen.

Schumannresonantie

De pulsering van het aardmagnetisch veld, wordt de Schumann Resonantie genoemd. Hoe dat werkt is de zien op deze website van de Nasa, Er zijn wetenschappers die veronderstellen dat deze Schumann resonantie de stemvork van het leven is en essentieel is voor ons zelfherstellend vermogen. Zo blijken onze hersengolven synchroon te pulseren met de Schumann Resonantie.  De frequentie van onze alpha hersengolfen zijn in optimale frequentie identiek met die van de Schumann Resonantie. Meer hierover is te lezen in het artikel van biologe S. Bosman.

schuman

De hoeveelheid straling waar wij dagelijks aan blootgesteld worden is tot minimaal een miljoen keer hoger is dan ca. 10 jaar geleden. De natuurlijke achtergrondstraling in de wereld, dat is de straling die van nature aanwezig is en afkomstig van de aarde en de kosmos, is in de orde van grootte van 0,000.001 µW/m2. De Nederlandse overheid heeft voor de straling van UMTS-masten (dat zijn een bepaald soort zendmasten voor mobiele telefonie) als norm zelfs 20.000.000 µW/m2 Dat is een factor 20 biljoen keer hoger dan de natuurlijke achtergrondstraling. Verondersteld wordt dat door de enorme hoeveelheid draadloze straling de Schumannfrequentie overstemd wordt.

Door de straling binnenshuis te verminderen en de overgebleven straling middels Flowwproducten om te vormen naar  lichaamseigen frequenties die van nature aanwezig zijn in mens, dier en natuur,  is de atmosfeer in huis te verbeteren. Floww gebruikers maken er melding van dat ze meer rust en vitaliteit ervaren en dat hun gevoel van algeheel welbevinden is toegenomen.

 

Comments are closed.