Hoogspannings- en zendmasten

Hoe zit het met zendmasten?

Volgens de overheid is bij het plaatsen van zendmasten aan alle veiligheidsrichtlijnen voldaan. Mensen hoeven zich volgens de officiële lezing dan ook geen zorgen te maken over de hoeveelheid straling die daar vanaf komt. Er zijn mensen die geen enkele hinder ondervinden van een zendmast in de buurt of op het dak van hun appartementencomplex. Aan de andere kant is er ook een groep mensen die extra gevoelig is voor straling en die  gezondheidsklachten hebben die in verband worden gebracht met een zendmast in de nabije omgeving. Een gevoeligheid die ondertussen ook door de overheid erkend wordt, zoals in dit bericht over elektrogevoeligheid van het Kennisplatform voor Elektromagnetische Velden te lezen is.

Wat het effect van zendmasten op de lange termijn op de gezondheid zijn, daarover zijn nog geen gegevens bekend. Dit is voor een steeds groter wordende groep mensen reden tot ongerustheid. Want wat is nou waar? Zijn zendmasten schadelijk voor de gehele bevolking of slechts voor een klein gedeelte ervan, de zogenaamde elektrogevoeligen? Of lopen ook gezonde mensen op langere termijn risico? Hierover zal pas in de toekomst uitsluitsel komen.

Uit één van de onderzoeken waaruit naar voren is gekomen dat straling van zendmasten negatieve effecten op de gezondheid kan hebben, de zgn. Naila studie uit Duitsland, vindt men effecten bij mensen die binnen een straal van 400 meter van een zendmast wonen. En die effecten vindt men pas na een blootstellingsperiode van tenminste 5 jaar.  Aan de andere kant worden dit soort studies weer door anderen gediskwalificeerd, zoals hier .

Dit is zo’n beetje het beeld dat de laatste jaren aan het ontstaan is: wetenschappers die over elkaar heen rollen met ‘welles’ en ‘nietes’. De zendmastkwestie is dus absoluut geen simpele kwestie waar op korte termijn een éénduidig antwoord op te vinden is. Meer onderzoek is nodig. Maar wat er ook als de ‘wetenschappelijke waarheid’  omarmt gaat worden in de toekomst: mensen die  gevoelig zijn voor straling kunnen al direct negatieve gezondheidseffecten ervaren door de aanwezigheid van zendmaststraling. En voor die groep mensen zal in de toekomst sowieso een oplossing gevonden moeten worden.

Ik heb last van een zendmast: wat nu?

De daadwerkelijke hoeveelheid straling die van zendmast een huis binnenkomt is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals de richting van de zendmast, hoe ‘hard’ de zendmast straalt, het soort zendmast (GSM, UMTS, LTE), de hoogte van de zendmast en de hoeveelheid straling die al door tussenliggende ‘obstakels’ als gebouwen en bomen wordt ‘weggevangen’. Ook het tijdstip van de dag kan een verschil maken: hoe meer vraag er is, hoe harder de zendmast straalt.

In veel gevallen zijn praktische maatregelen te nemen om zendmaststraling in huis te verminderen. In praktijk verschilt bijvoorbeeld de hoeveelheid straling per verdieping: op de zolderverdieping komt vaak meer straling binnen dan op de tussen- of benedenverdieping. En afhankelijk van waar de zendmast staat is de stralingsbelasting aan de ene kant van het huis hoger dan aan de andere kant. De slaapkamer is naar zeggen de plek in huis die zo stralingsarm mogelijk moet zijn omdat je ’s nachts ontvankelijker bent voor de invloed van straling dan overdag. Het kan schelen als je niet op zolder slaapt maar een verdieping lager aan de stralingsarme kant van het huis. In samenwerking met een stralings- of woonbioloog kan gemeten worden hoeveel straling er daadwerkelijk het huis binnenkomt en kun je de meest gunstige slaapplek in huis bepalen. Er zijn ook mensen die de zendmaststraling afschermen met afschermingsmaterialen, maar dit wordt niet door iedereen gezien als de meest wenselijke oplossing. Je kunt dit beter ook niet doen zonder begeleiding van een woonbioloog want voor je het weet vermeerder je de straling in huis juist. Wij adviseren mensen die last hebben van straling altijd een arts te raadplegen die ervaring heeft met stralingsgerelateerde gezondheidsklachten.

Daarnaast is een stuk relativering op zijn plaats. Veel mensen maken zich zorgen om straling afkomstig van zendmasten en brengen hun gezondheidsklachten daarmee in verband. Maar veel mensen lopen hun grootste stralingsbelasting vooral binnenshuis op: door de aanwezigheid en/of het gebruik van de draadloze huistelefoon, draadloos internet en allerlei andere draadloze toepassingen zoals het draadloos toetsenbord, draadloze stereo-installatie en – spelcomputer etc. En als jij daar geen gebruik van maakt, kun je altijd nog een buurman hebben die dat wel doet. De stralingsbelasting binnenshuis of op de werkplek is een factor die vaak onderschat wordt. Er is valt veel (gezondheids)winst te halen door verstandig om te gaan met deze straling.

Wil je weten of een zendmast in jouw buurt daadwerkelijk een belangrijke oorzaak kan zijn van jouw gezondheidsklachten, laat het dan onderzoeken door een stralingsbioloog.

Mocht je alles onderzocht hebben en mocht de zendmast in de buurt dusdanig jouw gevoel van welbevinden en gezondheid aantasten, dan kan verhuizen de beste optie zijn. Het is verstandig het eerst uit te testen. Verdwijnen jouw klachten als sneeuw voor de zon op een andere plek en keren ze acuut terug op het moment dat je weer thuis bent? Dan kan de zendmast een belangrijke factor zijn. Verdwijnen jouw klachten niet op een andere plek, dan zijn er meer factoren die een rol kunnen spelen. Wij adviseren bij gezondheidsklachten door straling altijd een arts te raadplegen die ervaring heeft met stralingsproblematiek.

Zendmasten in de buurt

In het Antenneregister van het Antennebureau kun je zoeken naar de zendmasten bij jou in de buurt. Er is ook een gratis App van het Antennebureau voor op je mobiele telefoon. Je kunt dan altijd en overal ontdekken welke  en wat voor een soort zendmasten zich in jouw buurt bevinden.

zendmast

Bewust omgaan met zendmaststraling

In deze tijd waar de meeste mensen veel profijt én plezier hebben van alle draadloze gemakken, zul je weinig draagvlak vinden als je roept dat alle zendmasten weg moeten. Maar er is ook een andere mogelijkheden. Een mobiel netwerk met veel lagere stralingswaarden waardoor negatieve gezondheidseffecten niet of nauwelijks optreden is mogelijk. In Salzburg (Duitsland) wordt dit al in de praktijk gebracht. Dr. Wouter Deutz onderzoekt de mogelijkheden hiervoor in Nederland. Dr. Deutz is biotecholoog en heeft tien jaar als onderzoeker aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gewerkt. Meer informatie vind je hier.

Hoogspanningsmasten

De kabels aan hoogspanningsmasten kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. De Nederlandse regering gaat vanaf 2017 uit voorzorg vierhonderd huishoudens uitkopen die onder hoogspanningslijnen wonen. Dit heeft te maken met dat meerdere onderzoeken aantonen dat kinderen die in de buurt van hoogspanningsmasten worden meer kans hebben op leukemie dan kinderen die verderaf wonen.

 

 

Comments are closed.