Straling

Gezondheidsklachten door straling

Steeds meer mensen maken melding van gezondheidsklachten door straling, ofwel technische elektromagnetische velden. Deze straling is afkomstig van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals de mobiele telefoons, snoerloze (DECT)huistelefoon, wifi-router, tablets en computer, maar ook van hoogspanningsleidingen en zendmasten.

Klachten die mensen zelf in verband brengen met blootstelling aan straling zijn onder andere hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn,hartritmestoringen, slaapproblemen, chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, evenwichtsstoornissen, oorsuizen, huidproblemen, misselijkheid.

Is straling schadelijk?

Dat straling gezondheidsklachten kan veroorzaken is bekend. Er zijn legio wetenschappelijke onderzoeken en rapporten die aantonen dat elektromagnetische velden (straling) effect hebben op mens, dier en milieu. Hierop anticiperend heeft de Raad van Europa resolutie 1815 aangenomen met de titel. “Potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment “. In dit rapport adviseert de Raad van Europa o.a. om draadloos internet en mobiele telefoons  buiten scholen te houden. Ook zijn mobiele telefoons  opgenomen op de lijst  ‘mogelijk kankerverwekkend’  van de WHO.

Aan de andere kant zijn er ook onderzoeken die geen enkel verband vinden tussen gezondheidsklachten en straling. De beantwoording van de vraag of straling schadelijk is voor de gezondheid is een lastige kwestie; wetenschappers zijn het met elkaar oneens en onderzoeken lijken elkaar tegen te spreken.  Wel heeft elk land veiligheidlimieten vastgesteld voor de blootstelling van haar burgers aan straling, maar deze limieten kunnen per land verschillen. Ook heeft de EU richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot  blootstelling van werknemers aan straling. Maar er is meer onderzoek nodig om een eenduidig antwoord te krijgen op de vraag of straling schadelijk voor de gezondheid is én op de vraag hoeveel straling een mens kan hebben voordat er gezondheidsklachten en/of schadelijke effecten optreden. Tot die tijd is de officiele lezing van de Nederlandse overheid dat er geen verband is tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en  gezondheidsklachten. Wel wordt erkent dat het mogelijk is om klachten van straling te krijgen en dat deze klachten reëel en ernstig kunnen zijn en de kwaliteit van leven nadelig kunnen beinvloeden. Dit is na te lezen op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Het kan iedereen overkomen

Last van straling krijgen kan in principe iedereen overkomen. Jong, oud, hoogopgeleid, laagopgeleid, met een goede gezondheid, met een slechte gezondheid, of je er nu wel of niet in gelooft….Volgens artsen die het Freiburger appèl ondertekend hebben is er altijd de mogelijkheid dat je gezondheidsklachten ontwikkelt als je maar lang genoeg en/of intens genoeg in contact staat met stralingsbronnen.

Naast de groep die daadwerkelijk last van straling heeft en zich daar van bewust is zijn er nog andere groepen:

  1. zij die denken last te hebben van straling maar bij wie er andere, zwaarwegendere factoren, zijn voor hun gezondheidsklachten
  2. zij die last hebben van straling maar nog niet weten dat hun klachten met straling te maken hebben
  3. zij die nu nog geen last van straling hebben maar dat in de toekomst wel zullen krijgen
  4. zij die geen last hebben van straling en dat ook nooit zullen krijgen.

Niet iedereen is dus even gevoelig voor straling. Aangenomen wordt dat een slecht werkend immuunsysteem en stressgevoeligheid factoren zijn die meewerken aan het ontstaan van gezondheidsklachten, naast de factor van de mate van blootstelling aan straling. Daarom raden wij mensen die last hebben van straling aan om naast het nemen van maatregelen ook een arts te raadplegen die ervaring heeft met stralingsgerelateerde gezondheidsklachten.

Onbekendheid en onbegrip

In Nederland zijn er nog maar relatief weinig mensen op de hoogte dat je last van straling kunt krijgen en/of hebben. De Nederlandse overheid geeft weinig voorlichting over dit item, in tegenstelling tot een aantal landen om ons heen, en lijkt de adviezen van de Raad van Europa te negeren. Het voorkomen dat je tegen een muur van onbegrip en ongeloof oploopt als je last hebt. Weinig huisartsen hebben dit item op hun netvlies staan, alhoewel er wel steeds meer bekendheid over komt. Zo hebben alle huisartsen in het kader van een groot onderzoek van het UMC Utrecht in samenwerking met ZonMw onlangs een vragenlijst toegestuurd gekregen.

Als je last hebt van straling werkt het  in je voordeel als je goed op de hoogte bent. Bij publicaties vind je interessante links naar documenten die je door kunt sturen. Ook onderstaand boek“Elektrostress en gezondheid’van prof.dr.ir. Michiel Haas bevelen wij van harte aan.

Straling elektrostress

Ben jij gevoelig voor straling? Doe de test

Er is een Engelstalige test die als indicatie kan dienen of jij (over)gevoelig bent voor straling. Doe de test (Engelstalig)


						

Comments are closed.