Elektro hypersensitiviteit

Elektro hypersensitiviteit (EHS)

Er is een groep mensen die meer dan anderen gevoelig is voor de effecten van elektromagnetische velden. Deze overgevoeligheid wordt Elektro Hypersensitiviteit (EHS) genoemd. Andere namen zijn elektro-allergie, stralingsallergie, elektrostress. Naar schatting een paar procent van de bevolking heeft hier last van. Orjan Hallberg en Gerd Oberfeld speculeren dat het aantal mensen dat (over)gevoelig is voor straling in de nabije toekomst enorm zal toenemen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt Elektro hypersensitiviteit een ‘idiopatische overgevoeligheid voor omgevingsfactoren, toegeschreven aan elektromagnetische velden’  (IEI-EMF, idiopathic environmental intolerance, attributed to electromagnetic fields)’. “Idiopatisch ” wil zeggen dat klachten een onbekende oorzaak hebben.

Het Europees Parlement nam op 2 april 2009 een resolutie aan over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden, met 566 stemmen voor. Zij verzoekt daarin (punt 28) de lidstaten het voorbeeld van Zweden te volgen en mensen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid, te erkennen als personen met een handicap, zodat zij passende bescherming en gelijke kansen krijgen. In Nederland wordt EHS officieel nog niet erkend als ziekte zoals in Zweden. Wel wordt in Nederland erkent dat het mogelijk is om klachten van straling te krijgen en dat deze klachten reëel en ernstig kunnen zijn en de kwaliteit van leven nadelig kunnen beinvloeden. Dit is na te lezen op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Combinatie met andere aandoeningen

Volgens de website van de Stichting EHS wordt steeds vaker geconstateerd dat elektrogevoeligheid deel uit maakt van de problemen van hen die last hebben van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS/ME), fibromyalgie, lichtovergevoeligheid, meervoudige chemische gevoeligheid (MCS), sick building syndrome en burnout. Incidenteel lijkt elektrogevoeligheid juist de aanleiding te zijn geweest voor het ontstaan van die ziekten. De gezondheidsklachten lijken sterk op elkaar en zijn mogelijk voor een deel identiek. (bron)

Stichting EHS

In deze tijd waarin de hoeveelheid technische straling enorm toeneemt, wordt het voor mensen die daar gevoelig voor zijn een steeds grotere worsteling om een normaal leven te leiden. Sommige mensen zijn zo ziek geworden dat ze geen andere keus hebben gezien om te verhuizen naar het buitenland of die hun dagen doorbrengen in een van de buitenwereld afgeschermde ruimte. Er komen wereldwijd steeds meer stralingsarme zones voor mensen die gevoelig zijn voor straling. Er is in Nederland een organisatie die de belangen behartigt van mensen met Elektro Hypersensitiviteit (EHS). Voor meer informatie over Elektro Hypersensitiviteit, klachten en advies ga naar www.stichtingehs.nl

logo stichting EHS


Video van de Stichting EHS. Drie mensen vertellen over hun ervaringen met elektromagnetische velden, hoe ze hun leven aanpassen en opnieuw inrichten.

Meer informatie over dit onderwerp

Links:

Video’s:

Stralingsarme zones

Comments are closed.