Wetenschap

Is straling schadelijk voor de gezondheid?

De vraag of straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling negatieve effecten op de gezondheid kan hebben. Er zijn echter ook legio onderzoeken die geen enkel effect aantonen. Dit maakt een kort antwoord vinden op de vraag of straling schadelijk voor de gezondheid is  een ‘lastige kwestie’. Wetenschappers zijn het met elkaar oneens en onderzoeken spreken elkaar vaak tegen. Toch is er wel een lijn te ontdekken, namelijk dat overheden en andere instanties steeds vaker zelf onderzoek naar straling initiëren of hierin deelnemen. Terwijl het officiële verhaal is dat we ons absoluut geen zorgen hoeven te maken en rustig kunnen gaan slapen, wordt achter de schermen koortsachtig gezocht naar bewijslast die schadelijk effecten uitsluit dan wel aantoont. Want de hoeveelheid straling neemt hand over hand toe en dat is voor de instanties die waken over onze gezondheid blijkbaar toch reden voor zorg.

Totdat er consensus is blijft de officiële lezing dat straling waarschijnlijk niet schadelijk voor de gezondheid is. Wel wordt er steeds meer gewaarschuwd (óók door overheden) om uit voorzorg blootstelling aan straling te verminderen daar waar dat mogelijk is. Draadloze technologie is immers ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten onderzocht en bekend waren. En uit onderzoeken blijkt dat met name deze langetermijneffecten reden zijn tot zorg. Ook maken steeds meer mensen melding van gezondheidsklachten als gevolg van blootstelling aan straling. 

Ondertussen is straling van mobiele telefoons door de WHO geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’. Het staat daarmee in dezelfde categorie als als bv koffie en DDT (2B). De Raad van Europa adviseert sinds 2011 om mobiele telefoons en draadloos internet uit scholen te weren. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Overzicht onderzoeken

De bekendste onderzoeken die melding maken dat straling effect op de gezondheid kan hebben zijn:

bio-initiativeBio-initiative rapport
Het Bio-initiative rapport is één van de meest uitgebreide rapporten over de gevaren voor de gezondheid van elektromagnetische velden/straling, dat er tot dusver verschenen is. De vernieuwde versie in 2012 is gebaseerd op 1800 nieuwe wetenschappelijk studies op dit gebied. Aan het bio-initiative rapport werkten 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts mee. Lees meer...
ReflexReflex Studie
De Reflex-studie is een internationale studie gefinancierd door de EU. Hij werd uitgevoerd door 12 verschillende laboratoria in 7 verschillende landen. De studie startte in 2000 en werd in 2004 afgerond.De effecten van elektromagnetische velden van zowel extreem lage frequenties (hoogspanningslijnen) als radiofrequenties (gsm-toestellen) werden onderzocht. Dat onderzoek gebeurde op cellen van verschillende oorsprong (in vitro onderzoek).  Lees meer...
WHOWHO
Wereldgezondheidsorganisatie classificeert hoogfrequente straling als “mogelijk kankerverwekkend” Lees meer...
interphoneInterphone studie
De Interphone-studie is in 2000 gestart als een groot epidemiologisch onderzoek naar het verband tussen kanker en het gebruik van gsm-toestellen. De studie werd gecoördineerd door het IARC (International Agency for Research on Cancer) en uitgevoerd door onderzoekers uit 13 verschillende landen. De uitkomsten van het onderzoek waren er reden om mobiele telefoons op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ van de WHO op te nemen. Lees meer...
overige studiesLopende studies
Op dit moment zijn er nog steeds onderzoeken bezig. Klik hier voor de lopende studies

Overzicht van alle wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van straling

Wil je alle onderzoeken op het gebied van straling inzien, dan kan dat op de website van het EMF-portal

emf

Comments are closed.